Dakveiligheid


Bespaar kosten bij onderhoud aan uw dak in de toekomst!De Arbowet stelt dat valgevaar moet worden voorkomen (artikel 3.16).

De belangrijkste risico’s van werken op daken zijn het vallen van hoogte:

  • bij het betreden van het dakvlak
  • door het ontbreken van randbeveiliging
  • bij het belopen van het dakvlak langs de rand, lichtstraten of overige aanwezige daksparingen welke niet zijn voorzien van beveiliging en/ of markering

Daarom is het van het grootste belang dat al over dakveiligheid wordt nagedacht in het vroege stadium van inspecteren en calculeren.

Concreet houdt dit in dat eigenaren en/ of gebouwenbeheerders bij werkzaamheden op daken met een hoogte van meer dan 2,5 meter minimaal zorg moeten dragen voor voorzieningen welke valgevaar tegengaan.
Enerzijds kan dit worden bereikt door het creëren van een zogeheten “veilige zone” met een visuele of fysieke markering op vier respectievelijk twee meter uit de dakrand.
Wanneer men zich echter buiten deze “veilige zone” wenst te begeven, dan moeten er aanvullende maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen. Hiervoor zijn diverse oplossingen denkbaar, welke wij graag uitgebreid en toegespitst op uw specifieke situatie aan u toelichten.

Ook kunt u voor algemene informatie over valbeveiliging terecht bij de volgende instanties:

  • SBD
  • Aboma Keboma
  • Instituut voor Dakveiligheid

De grote diversiteit aan platte daken, de diverse behoeften van totaal verschillende dakgebruikers en de wensen en budgetten van opdrachtgevers spelen een rol in de uiteindelijke keuze voor een bepaalde dakveiligheidsoplossing.

Dynamische Daken® denkt graag mee en kent voor nagenoeg elke onveilige situatie op het dak een praktische oplossing, afgestemd op de eisen en wensen van gebruikers en opdrachtgevers.

Nieuws artikelen - Dakveiligheid


Veiligheidsinnovatie hellende daken: de Dakhaas
 
Kabelsystemen en ankers pannendaken
 
Opmerkelijk: eetbaar groen in de stad verlaagt criminaliteit
 
Veiligheidsplan Woonconcept Vastgoed
 
Dynamische Daken B.V. | Alle rechten voorbehouden