Nieuws detail


Urban Farming ... een mooie kans.

Landbouw op hoog niveau: rooftop farming in Singapore

Kiki Winkelhuis

 

Samenvatting

Singapore is druk bezig te veranderen in een centrum voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van agribusiness. Zo hoopt de stadstaat technieken te ontwikkelen om lokaal groenten te kunnen verbouwen. Door het sterk verstedelijkte karakter van Singapore vergt dit alternatieve landbouwmethoden. Een mogelijkheid daartoe biedt 'rooftop farming': groenten verbouwen op daken. Met behulp van zes meter hoge stellages die iedere seconde roteren, kunnen op een beperkt grondoppervlak relatief veel groenten verbouwd worden. Andere duurzame technieken voor het verbouwen van groenten op daken zijn aeroponics en aquaponics.

 

Voedselzekerheid
Voedselzekerheid is een wereldwijde zorg en zelfvoorziening biedt daarvoor de beste garantie. In Singapore is dat een lastige opgave, want er is nauwelijks grond beschikbaar voor een agrarische bestemming. Daardoor is Singapore bijna geheel afhankelijk van voedingsmiddelenimport. Dit levert Singapore het stempel op van een land dat zich passief inzet om de eigen volk te voeden. Dit beeld kan echter spoedig veranderen. Het land is bezig zijn passieve houding om te zetten in een actieve bijdrage aan de voedselvoorziening. Door onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe processen en producten wordt getracht de aloude beperkingen te doorbreken.

Tijdens de International Conference on Asian Food Security op 10 tot en met 12 augustus 2011 verklaarde het Ministry of Defence dat Singapore zijn best doet om een essentiële bijdrage te leveren aan de wereldwijde zoektocht naar een stabieler mondiaal voedselsysteem, ondanks de fluctuerende leveringen en prijzen. Deze strategie bestaat uit verschillende onderdelen. Eén daarvan is de ontwikkeling van Singapore tot een agribusiness-hub. Hiertoe moedigt de Economic Development Board (EDB) multinationals aan om hun hoofdkantoor en handelscentrum naar Singapore te verplaatsen. Daarnaast stimuleert de EDB deze bedrijven om hier onderzoeksprojecten uit te voeren. Twee voorbeelden hiervan zijn Syngenta en Bayer CropScience, wier onderzoekslaboratoria streven naar het ontwikkelen van 'elite' gewasvarianten voor de regio. Een ander onderdeel van de strategie is om de binnenlandse markt van Singapore om te zetten in een 'test lab', in het bijzonder voor stedelijke landbouw. Daarbij kan de sterke verstedelijking in Singapore een voordeel zijn voor het ontwikkelen van stedelijke oplossingen voor voedselzekerheid.

Verticale landbouw
Het verbouwen van landbouwproducten kan creatief worden geïmplementeerd in een stedelijke omgeving, bijvoorbeeld door 'rooftop farming'. Dit maakt Singapore minder afhankelijk van voedselimporten. Het succes van dergelijke stedelijke landbouw zou uiteindelijk kunnen worden gekopieerd naar andere steden. Een proefproject startte in april 2010 toen de Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) het lokale bedrijf SkyGreens erbij betrok voor de commercialisering van een prototype-installatie voor verticale teelt.

Afbeelding: Verticaal groenten verbouwen (bron Straits Times, Raj Nadarajan)

Deze verticale teelttechniek houdt in dat bladgroenten en andere planten verbouwd worden in een A-vormige stellage van zes meter hoogte, opgesteld in torens. Elke toren bevat 22 to 26 lagen die iedere seconde een millimeter roteren. Dit zorgt ervoor dat alle planten genoeg zonlicht krijgen. Door het gebruik van regenwater en een waterkatrolsysteem voor het opwekken van energie is de CO2-voetafdruk van dit systeem minimaal. Naast de operationele kosten zijn ook de aanschafkosten voor een stellage met 10.000 Singapore dollar redelijk te noemen. Dit project wordt met tien miljoen Singapore dollar financieel gesteund door AVA.

Duurzamere alternatieven
Singapore’s potentieel in stedelijke landbouw heeft inmiddels al de internationale aandacht getrokken. Het Urban Agriculture Network (UAN), opgericht onder toezicht van het United Nations Development Programme, heeft Singapore uitgeroepen tot mogelijke wereldleider in het verbouwen van levensmiddelen op daken van woon- en bedrijfscomplexen. De daken van duizenden appartementencomplexen van de overheid worden mogelijk omgezet in stedelijke landbouwgrond. In totaal zou duizend hectare aan daken hiervoor kwalificeren.

Nieuwe economische kansen voor Singapore zouden kunnen komen van twee bijzondere technieken. Het gaat om aeroponics, het kweken van planten zonder grond en waarbij water, met toegevoegde nutriënten, van onderaf op de wortelen gesproeid wordt en aquaponics, het verbouwen van planten met behulp van gerecycled visafval. Volgens UAN’s Western Pacific offshoot in Australië kunnen deze twee spin-offs van hydrocultuur en aquacultuur Singapore tot wereldleider maken in het produceren van groenten, fruit en bloemen, vers van het dak.

Afbeelding: Groenten kweken met aeroponic (foto Kiki Winkelhuis)

Het vraagstuk van voedselzekerheid overschrijdt de nationale grenzen. Daarom zoekt Singapore niet alleen lokaal, maar ook regionaal en wereldwijd naar partnerschappen die voor alle betrokken partijen gunstig zijn. Door in de eigen behoeften te voorzien, neemt Singapore zijn verantwoordelijkheid in de zoektocht naar oplossingen voor de mondiale voedselzekerheidsproblematiek.

Twitter

Dynamische Daken B.V. | Alle rechten voorbehouden